ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ

How To Be Kinkier INTERIOR rough
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ

The Cannabis Grow Bible- Greg Green

Πέρασαν 14 χρόνια από την πρώτη έκδοση του βιβλίου «The Cannabis Grow Bible: The definitive Guide to Growing Marijuana for Recreational and Medicinal use» και ο συγγραφέας Greg Green το γιορτάζει με μια τρίτη έκδοση ενημερωμένη, εμπλουτισμένη και εικονογραφημένη με 1100 θεαματικές έγχρωμες φωτογραφίες. Ένας πλήρης οδηγός με πληροφορίες σχετικά […]

The diary of David A. Sands
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ

The diary of David A. Sands

“You don’t know Louis!”, asked Herbert. “I live with Huncke”, Louis explained. “You have my sympathy”, replied my father. The Diary of David A. Sands («Δεν γνωρίζεις τον Louis!», ρώτησε ο Herbert. «Μένω με τον Huncke», απάντησε ο Louis «Έχεις την κατανόησή μου», απάντησε ο πατέρας μου.) Το βιβλίο The […]