Lifestyle, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Πώς η Κάνναβη Μπορεί να Σώσει τα Ψάρια

Με τον γενικό όρο «λίπασμα» αναφέρεται οποιαδήποτε ουσία, φυσική ή τεχνητά παρασκευασμένη που βελτιώνει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των φυτών.

Η χρήση λιπασμάτων αύξησε δραματικά την παγκόσμια φυτική παραγωγή: Υπολογίζεται ότι ενώ δέκα στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης παρήγαγαν τροφή για 1,9 άτομα το 1908, η παραγωγικότητα αυτή αυξήθηκε στα 4,8 άτομα το 2008. Η χρήση τους (και ιδιαίτερα η αλόγιστη) δεν έχει μόνον ευεργετικά αποτελέσματα, αλλά παρουσιάζει και ορισμένα σοβαρά μειονεκτήματα, καθώς η παρουσία τους επηρεάζει, άμεσα και έμμεσα, τις ισορροπίες στο ευρύτερο οικοσύστημα.

Όλα τα λιπάσματα είναι ευδιάλυτα, ώστε να απορροφώνται κυρίως από το ριζικό σύστημα των φυτών. Καθώς όμως τα φυτά έχουν συγκεκριμένο ρυθμό πρόσληψης νερού από το έδαφος, δεν είναι δυνατόν να απορροφήσουν όλη την ποσότητα διαλύματος από εκεί. Το διαλυμένο λίπασμα περνά στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής ρυπαίνοντάς τον και, στη συνέχεια, καταλήγει είτε στη λίμνη της περιοχής είτε στην θάλασσα. Αυτό μπορεί να οδηγεί στο φαινόμενο του ευτροφισμού.

Ακόμη, πολλά λιπάσματα περιέχουν τοξικά πρόσθετα, τα οποία κυρίως για οικονομικούς λόγους δεν έχει γίνει δυνατό να απομακρυνθούν κατά τη διαδικασία παρασκευής τους συμβάλλοντας στη ρύπανση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

Με τη συσσώρευση βαρέων μετάλλων, η χρήση λιπασμάτων επηρεάζει γενικότερα το οικοσύστημα, με αποτέλεσμα το 80% του υδροφόρου ορίζοντα στην Ελλάδα να αποτελείται από ακατάλληλα ύδατα, σημείωσε ο κ. Γιάννης Τσαντίρης, σε επιστημονική ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του Ύδατος, με θέμα «Νερό, αγαθό εν ανεπαρκεία και κίνδυνο».

Ένα από τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω, είναι η υποβάθμιση της αλιευτικής παραγωγής. Αν πρόκειται για μολυσμένο νερό πολλοί βρώσιμοι οργανισμοί μπορεί να καταστούν ακατάλληλοι ενώ στην περίπτωση του ευτροφισμού, δημιουργούνται ανοξικές συνθήκες με αποτέλεσμα οι οργανισμοί να πεθαίνουν από ασφυξία και προφανώς να μην είναι κατάλληλοι για εμπορική αξιοποίηση.

Άλγη σε κορεσμό από τα θρεπτικά υλικά λιπασμάτων που δεν απορροφήθηκαν από τις καλλιέργειες, καθιστά το νερό στις ακτές της Φλόριντα τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς και τους κατοίκους.

Κάπου εδώ έρχεται η δυνατότητα καλλιέργειας κάνναβης για εμπορικούς σκοπούς. Η κάνναβη είναι ένα πολύ ισχυρό, ανταγωνιστικό φυτό που θα υπερισχύσει έναντι των ζιζανίων. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό καθιστά δυνατή την παραγωγή χωρίς τη χρήση ζιζανιοκτόνων. Συνεπαγωγικά, μας δίνεται η δυνατότητα να μειωθεί το φορτίο των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον.

Η βιομηχανική κάνναβη έχει επίσης μεγάλη ρίζα που είναι ικανή να διεισδύσει βαθιά στο έδαφος για να πάρει το απαιτούμενο νερό και θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των φυτών. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα καθώς η κάνναβη ανακτά θρεπτικά συστατικά (προηγούμενων καλλιεργειών) που διαφορετικά θα μπορούσαν να εκχυλιστούν κάτω από τη ριζική ζώνη και να εισέλθουν στα υπόγεια ύδατα. Επιπλέον, οι βαθιές ρίζες ανοίγουν το έδαφος και ενισχύουν την έκταση του εδάφους για μελλοντικές καλλιέργειες.

Αναλογιζόμενοι λίγο τις συνέπειες που έχουν οι δραστηριότητές μας στη γη για να την κάνουμε πιο εύφορη, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως είναι προς το συμφέρον τόσο των ανθρώπων όσο και των υδρόβιων οργανισμών (είτε τους καταναλώνουμε είτε όχι), να γίνει το βήμα προς την ορθολογικότερη επέμβασή μας στη γη που καλλιεργείται.

Κείμενο: Νικόλας Μ.Π.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*